Jonas Šnioka

+370 604 56207

jonas@nampro.lt


Daugiau darau negu kalbu. Padedu klientams išspręsti su nekilnojamuoju turtu susijusias problemas šiais klausimais:

 Pardavimo
 Nuomos
 Dokumentacijos
 Laiko taupymo
 Reklamos


Jonas Šnioka

Nekilnojamojo turto objektai